Vlogo za uveljavljanje finančnih sredstev iz Fundacije ROK – Razširimo otrokom krila najdete tukaj.

V kolikor ste finančna sredstva prejemali v preteklem šolskem letu, izpolnite skrajšano različico vloge.

Denarna pomoč se bo učencem dodeljevala na podlagi pisne vloge, ki jo v imenu prosilca vloži vodstvo šole. Vlogo je potrebno izpolniti, podpisati in jo poslati na e-naslov info@fundacijarok.si oziroma priporočeno po pošti na naslov Fundacija ROK, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi. Dopolnitev mora biti poslana najkasneje v roku petih dni na zgornji e-naslov oziroma priporočeno po pošti.