Spoštovane ravnateljice in ravnatelji, cenjeni starši!

Dobrodošli na spletni strani Fundacije ROK – Razširimo otrokom krila. Namen fundacije je finančno pomagati nadarjenim slovenskim otrokom, ki jim življenjske razmere onemogočajo razvoj talentov.

Pri uresničevanju poslanstva Fundacije ROK si želimo biti karseda uspešni, zato vas iskreno vabimo k sodelovanju pri odkrivanju in razvijanju talentov otrok. Le z vašo pomočjo bo pomoč prišla v roke tistih, ki jo zares potrebujejo.

Pomagajmo skupaj!

Rok Kvaternik, regijski direktor Skupine Klett za Vzhodno Evropo in Turčijo in
Maruša Marija Kmet, glavna direktorica Založbe Rokus Klett

Ustanovitelja Fundacije ROK

Kdo se lahko prijavi?

Za finančno pomoč Fundacije ROK lahko kandidirajo vsi starši, ki imajo šoloobvezne otroke v osnovni šoli. Prijava mora biti podprta s strani vodstva šole, kajti le tako bo pomoč prišla v roke tistih, ki jo najbolj potrebujejo.

Kako zaprositi za pomoč?

Za finančno pomoč lahko zaprosite preko prijavnice, ki jo najdete tukaj.
Fundacija ROK bo izmed prispelih vlog obravnavale le tiste, ki bodo predlagane in podprte s strani vodstva šole.