Kdo smo

Fundacija ROK – Razširimo otrokom krila, ustanova za pomoč otrokom je neprofitna in nevladna organizacija.

Poslanstvo Fundacije ROK je nuditi finančno pomoč nadarjenim šoloobveznim otrokom, ki jim življenjske razmere onemogočajo razvoj talentov na področjih znanosti, športa, kulture ter vzgoje in izobraževanja.

Fundacija ROK je ustanovljena 9. 8. 2013 z Aktom o ustanovitvi. Vpisana je v Evidenco ustanov pri Ministrstvu za notranje zadeve (na dan 22. 8. 2013), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa je izdalo soglasje k Aktu o ustanovitvi fundacije (št. soglasja 060-77/2013/20 (041-04)).