Kako je fundacija nastala

Fundacijo ROK – Razširimo otrokom krila je idejno zasnoval Rok Kvaternik, ustanovitelj Založbe Rokus Klett. Namen fundacije je finančno pomagati nadarjenim slovenskim otrokom, ki jim življenjske razmere onemogočajo razvoj talentov, in spodbujati druge k pomoči.

To poslanstvo se je izoblikovalo po mnogih pogovorih z ravnatelji, učitelji in svetovalnimi delavci v šolah, ki so v vsakodnevnem stiku z učenci in so še posebej dobro usposobljeni za prepoznavanje talentov. Zbrani podatki izrazito kažejo, da so nadarjeni otroci iz socialno in ekonomsko šibkejših družin najbolj prikrajšani ravno pri razvoju talentov. Skrb za talente je namreč povezana s stroški, ki sem jim je najlažje odpovedati. Tako ostajajo talenti teh otrok pogosto neprepoznani, saj jih zaradi življenjskih okoliščin ne morejo, ne znajo ali nimajo možnosti pokazati.

Zamisel o pomoči nadarjenim otrokom iz socialno in ekonomsko šibkejših družin je zorela kar nekaj časa. Na pobudo svojega ustanovitelja je Založba Rokus Klett od nekdaj finančno in na druge načine podpirala podobne dobrodelne projekte. Že leta 2005 je sprožila vsakoletno akcijo poklanjanja učbenikov in delovnih zvezkov učencem iz socialno šibkejših družin in družin z večjim številom otrok, večkrat organizirala dobrodelne dražbe in podpirala posamezne projekte dobrodelnih ustanov.

Fundacija ROK vabi vse šolske delavce k sodelovanju pri odkrivanju skritih talentov otrok.

Pomagajmo jim skupaj!